Under sit besøg ved de danske soldater i Kosovo fik ministeren lejlighed til at møde de cirka 310 danske soldater, der indgår i NATO’s operation i Kosovo (KFOR). KFOR’s opgave er at etablere sikre omgivelser for Kosovos befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.

 

Ud over at besøge de danske soldater mødtes forsvarsministeren med FN’s Generalsekretærs Særlige Repræsentant, Joachim Rücker, chefen for KFOR, generalløjtnant Xavier de Marnhac samt EU´s Særlige Repræsentant Pieter Fieth. På møderne var hovedpunkterne den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR’s fremtid samt sikkerhedssituationen.

 

Under møderne blev der udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo.

 

I forbindelse med besøget udtaler forsvarsministeren:

 

"Det er opløftende at se, hvor engageret og godt vores soldater udfører deres opgaver i Kosovo og dermed er med til at sikre den fredelige udvikling i Kosovo, som danske soldater i snart mange år har arbejdet for. Det er dog ikke ensbetydende med, at opgaven er fuldført. Der er ingen tvivl om, at KFOR-styrkerne, og herunder de danske soldater, står over for en fortsat vanskelig opgave, men jeg forlader regionen med et yderst positivt indtryk af de danske soldaters opgaveløsning".