Under besøget har forsvarsministeren mødt danske soldater, som gør tjeneste i Bagdad, nøglepersoner fra NATOs træningsmission og den amerikansk ledede koalition samt den irakiske forsvarsminister.
 
De danske helikoptere forlod det sydlige Irak i december 2007, men der er stadig danske soldater tilbage i Irak - størstedelen arbejder i hovedstaden Bagdad. Forsvarsminister Søren Gade har blandt andre mødt de danske soldater, som er tilknyttet den danske ambassade i Bagdad. Her yder soldaterne personbeskyttelse for ambassadens ansatte. Søren Gade har i forbindelse med besøget blandt andet fået en demonstration af, hvordan soldaterne udfører det vigtige arbejde med at yde personbeskyttelse til ambassadens civile rådgivere, som Danmark stiller til rådighed for den irakiske regering til støtte for genopbygningsindsatsen i Irak. 

 

Forsvarsministeren har også mødt de danske soldater, der er tilknyttet NATO's træningsmission i Irak samt den amerikansk ledede koalitions træningsmission i Irak. Missionerne har blandt andet til for-mål at medvirke til at uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker.

 

I forbindelse med mødet med de danske soldater udtaler forsvarsministeren:
"Jeg er både imponeret og stolt af den indsats, som de danske soldater fortsat yder i Irak under vanskelige og svære vilkår. Deres indsats er med til at skabe betingelserne for udviklingen af sikkerhed og stabilitet i Irak."

 

Ud over besøget hos de danske soldater har forsvarsministeren blandt andet holdt møde med den irakiske forsvarsminister Abdul Qader Muhammed Jasim Al-Mifariji i Bagdad, hvor den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Irak er blevet drøftet.I den forbindelse udtaler forsvarsminister Søren Gade:
"Det er glædeligt, at de irakiske militære sikkerhedsstyrker i Basra-området har vist sig i stand til at påtage sig det øgede ansvar, de har fået overdraget. For at den udvikling kan fortsætte, kræves der handlekraft og fokus på forsoning fra politisk hold."
 

Desuden har forsvarsministeren haft lejlighed til at mødes med:
- General David Petraeus, chef for de multinationale styrker i Irak.
- Ambassadør Ryan C. Crocker, amerikansk ambassadør i Bagdad.
- Generalløjtnant James M. Dubik, chef for Multinational Security Transition Command - Iraq.
- Ambassadør Bo Eric Weber, dansk ambassadør i Bagdad.

 

Fakta:
Der er ca. 45 danske soldater udsendt til Irak. De fleste arbejder i Bagdad. Soldaterne er tilknyttet Multinational Security Transition Command - Iraq (MNSTC-I), som opererer i rammen af den ameri-kansk ledede koalition og yder støtte til den irakiske regerings udvikling, organisering og træning af irakiske sikkerhedsstyrker. Ligeledes er danske soldater tilknyttet NATO Training Mission Iraq (NTM-I), der opererer i rammen af NATO og har til formål at gennemføre uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker samt assistere med materielleverancer og teknisk rådgivning. Danske soldater er også tilknyttet personbeskyttelsesdetachementet i Bagdad, der yder personbeskyttelse for personel ved den danske ambassade, samt en national udsendt enhed, som bidrager til transport af personel og materiel ind og ud af Irak. Ligeledes har Danmark udsendt en militærrådgiver til FN's bistandsmission i Irak, UNAMI, og en forbindelsesofficer.