I mødet, der ledes af NATO's generalsekretær Jaap de Hoof Scheffer, deltager forsvarsministre fra NATO-landene samt fra Ukraine.
 
Deltagerne vil på mødet få lejlighed til, at udveksle synspunkter om den aktuelle europæisk-atlantiske sikkerhedssituation og Ukraines evner til at bidrage til NATO's operationer. Ukraines udvikling i forhold til transformation af dets forsvar vil også blive drøftet.
 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Mødet er en god mulighed for at få en detaljeret drøftelse af de udfordringer Ukraine og regionens øvrige lande aktuelt står overfor på det sikkerhedspolitiske område. Derudover vil mødet give mulighed for at høre om det ukrainske forsvars reformer og dets fremskridt i forhold til NATO's såkaldte Membership Action Plan* forud for næste måneds NATO-udenrigsministermøde”.
 
 
* Membership Action Plan er et NATO-initiativ som yder rådgivning, assistance og praktisk hjælp til lande, som ønsker optagelse i alliancen. Deltagelse i Menbership Action Plan er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med senere optagelse i NATO.