Under mødet vil den norske og danske forsvarsminister blandt andet drøfte nordatlantiske spørgsmål, herunder de udfordringer og muligheder, som kan opstå som følge af globale klimaændringer, samt det nordiske samarbejde på forsvarsområdet. Danmark har i 2008 formandskabet for det nordiske samarbejde. Endvidere vil de to landes forsvarsministre drøfte indsatsen i Afghanistan samt udviklingen i NATO.