Forsvarets Rekruttering nåede med kampagnen ”Et springbræt eller et ståsted for livet” ud til mange af dem, som forsvaret gerne vil i kontakt med. 23.000 har rekvireret bogen ”Hvad kan du blive i forsvaret”, og ansøgermængden steg med 14 procent fra 2006 til 2007. De mange ansøgere har også gået efter hidtil mindre søgte uddannelser som eksempelvis teknisk officer i søværnet.

 

Søren Gade udtaler: ”Forsvarets Rekruttering har vundet prisen for deres nye samlede tilgang til rekrutteringskampagner, som har vist konkrete resultater. De har formået at vise, at forsvaret er et mangfoldigt uddannelsessted og en arbejdsplads med mange muligheder. Effektiv kommunikation er et af de værktøjer, som forsvaret kan bruge til at løse de store udfordringer, der ligger i at tiltrække arbejdskraft. Alt i alt har Forsvarets Rekrutterings kommunikationsindsats medvirket til at gøre forsvaret til en mere eftertragtet virksomhed.”

 

Forsvarets Rekruttering har skabt en ny mere samlet tilgang til rekrutteringskampagner. Fra primært at tænke i mere snæver rekruttering til specifikke uddannelser i de enkelte værn er Forsvarets Rekruttering gået over til at præsentere forsvaret som én organisation, et uddannelsessted og en arbejdsplads – men med mange muligheder og oplevelser.

 

En undersøgelse blandt 11.000 unge med HG-, HTX-, STX- og HHX-baggrund viser, at forsvaret har et godt brand blandt de unge. Forsvaret har modtaget prisen ”Teen Employer Super Brand 2008”, som foretrukken arbejdsgiver blandt de unge mellem 16-20 år. De unge blev stillet spørgsmålet ”Hvis du kunne vælge frit, hvilken virksomhed eller organisation du helst ville arbejde hos?”. Forsvaret placerede sig helt i top sammen med andre store og velrenommerede firmaer.

 

Det høje niveau i antallet af ansøgninger til forsvarets uddannelser holder. Til dato er ansøgningsantallet fuldt på niveau med 2007-niveaet. Til efteråret starter Forsvarets Rekruttering deres nye kampagne, som bygger videre på tankegangen om forsvaret som ”et springbræt – eller et ståsted for livet”.