Multinational Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG) blev oprettet I 1996 og var tænkt som en indsatsbrigade på højt beredskab, som kunne anvendes til FN indsatser.

 

Siden har såvel FN’s krav og behov som medlemslandenes muligheder for at afse styrker ændret sig markant, og organisationens rolle synes udspillet.

 

Danmark har derfor sammen med Sverige, Norge og Finland besluttet at anbefale, at der træffes beslutning om at afvikle SHIRBRIG. Skulle der ikke kunne opnås enighed om det, er de nordiske medlemslande enige om under alle omstændigheder at udtræde af samarbejdet.

 

Det er den fælles opfattelse blandt de nordiske medlemslande, at landenes fortsatte støtte til FN bedre kan ydes via andre fora.

 

Blandt aktuelle danske bidrag til FN kan nævnes, at forsvaret i foråret ledsagede skibe chartret af FN’s Fødevareprogram (WFP) til Somalia med nødhjælp, samt at der p.t. er dansk deltagelse i den maritime del af FN’s mission i Libanon (UNIFIL). Herudover bidrager Danmark til en række FN observatørmissioner. Samlet set har forsvaret aktuelt ca. 150 personer udsendt i FN tjeneste.