I forbindelse med NATO Topmødet i Bukarest den 2.– 4. april 2008 har NATO offentliggjort en oversigt over nationernes bidrag og andre forpligtigelser til NATO-ledede operationer.

Oversigten viser størrelsen og karakteren af den enkelte nations bidrag og andre forpligtigelser i forbindelse med bl.a. NATO-ledede operationer. Initiativet til at offentligere oversigten er dansk og har til formål at give offentlighedens større adgang til oplysninger om NATO’s aktiviteter. Desuden er oversigten tænkt som et bidrag til debatten om nationernes byrdedeling i forbindelse med NATO-lededede operationer.