Forsvarsministeriet har i dag taget kontakt til Folketinget. Direktøren for Folketinget oplyser følgende:

 

"Efter telefonsamtale mellem Forsvarsministeriets departementschef og undertegnede skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Folketingets Administrations stikprøveprøvekontrol ikke har givet anledning til at kritisere MF Søren Gades anvendelse af taxabefordring som folketingsmedlem".

 

Det har været fast praksis for Søren Gade siden sin tiltrædelse som forsvarsminister i april 2004 at anvende taxa mellem sin hjem og lufthavnen i Karup. Søren Gade har som folketingsmedlem fået udleveret et betalingskort af Folketinget, som anvendes til taxaudgifter. Regningerne tilgår Folketinget direkte.

 

Det skal supplerende oplyses, at Statsministeriet i sin nye vejledning om ministres udgifter har præciseret, at ministre kan gøre brug af taxa.