I forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 vil regeringen nu udvide de gældende erstatningssatser i finansloven til også at omfatte fritiden i forbindelsen med statsansattes ophold i krigszoner, eller i områder hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Det sker for at få en ensartet og en forbedret dækning af statsansatte udsendt til risikoområder i udlandet.

 

De nye regler vil betyde, at hvis en person omfattet af reglerne omkommer eller kommer til skade i fritiden, vil den pågældende få de samme erstatningssatser, som hvis det var sket i forbindelse med selve arbejdet.

 

Søren Gade udtaler:
” Det er vigtigt, at vores soldater, når de er udsendt til for eksempel Afghanistan, ikke skal bekymre sig om, hvorvidt de selv og deres nærmeste nu også er sikret i tilstrækkeligt omfang. Jeg er derfor meget tilfreds med, at de gældende erstatningssatser i finansloven nu foreslås udvidet til også at omfatte fritiden i forbindelse med opholdet”.

 

Ifølge de nuværende bestemmelser i finansloven er der ikke nær den samme dækning i fritiden af statsansatte, der opholder sig i udlandet i krigszoner mv., som hvis de er i tjeneste. Inden for en række specifikke områder eksempelvis forsvaret er der derfor tegnet særlige forsikringsordninger, da personer udsendt af det offentlige til udlandet i krigszoner mv. ofte er tvunget til at opholde sig på udsendelsesstedet i fritiden, ligesom det i visse tilfælde kan være umuligt at tegne privat forsikring.

 

Ministeren udtaler:
”Vi vil nu gennemgå vore øvrige ordninger med henblik på at vurdere, i hvilket omfang disse i helt eller delvist omfang kan bortfalde som følge af den generelle udvidelse”.

 

Hvis forslaget vedtages, vil den udvidede dækning træde i kraft pr. 1. januar 2009. Ved tab af forsørger vil det betyde, at de efterladte vil modtage en erstatning på 2.342.000 kr. og 1.169.500 kr., hvis den omkomne ikke efterlader sig børn under 21 år, ægtefælle eller samlever. Er der tale om tilskadekomst, kan der blive tale om udbetaling af op til i alt 3.513.000 kr. afhængig af, tilskadekomstens omfang.