På mødets dagsorden var EU's igangværende og kommende operationer. Drøftelserne var særligt fokuseret på EU's militære operation i Tchad og den Centralafrikanske Republik samt EU's kommende civile mission i Kosovo. Dette skal ses i lyset af den seneste tids udvikling med oprør i Tchad og fremsættelsen af Kosovos selvstændighedserklæring.

Derudover drøftede ministrene udviklingen i EU's militære kapaciteter samt samarbejdet med NATO, FN og Den Afrikanske Union.