Det altoverskyggende emne på mødet er missionen i Afghanistan, men også emner som Kosovo og udvikling af Alliancens militære egenskaber er på dagsordenen.

For at drøfte, hvordan det internationale samfund kan engageres mere i Afghanistans udvikling og genopbygning afholder NATO forsvarsministrene blandt andet møde med deltagelse af de øvrige troppebidragsydere i Afghanistan, som ikke er medlem af NATO, den afghanske regering, FN, EU og Verdensbanken.

I Vilnius bliver der også afholdt møde i den såkaldte NATO Ukraine Kommission og i NATO Rusland Rådet.

Du kan læse mere om mødet på NATO's hjemmeside.