Den ukrainske forsvarsminister, Yurii Yekhanurov, har i perioden 11.– 12. september 2008 været på besøg hos sin danske kollega Søren Gade.

 

Ministrene drøftede blandt andet sikkerhedssituationen i Kaukasus, Ukraines NATO-kandidatur, internationale operationer samt udviklingen af det aktuelle forsvarssamarbejde mellem Ukraine og Danmark samt mellem Ukraine og de nordiske og baltiske lande. Danmark har i 2008 formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde.

 

Søren Gade sagde under møderne, at han vil undersøge mulighederne for at udvide det dansk-ukrainske samarbejde på forsvarsområdet. Han bekræftede også, at Danmark vil støtte Ukraine i deres proces med at reformere det ukrainske forsvar.

 

I forbindelse med mødet blev et såkaldt letter of intent om ”Cossacks on Ice” – et ukrainsk-dansk samarbejde om strategiske transportflyvninger i Grønland underskrevet.