De nordiske lande støttede i november 2009 en multinational feltøvelse for de østafrikanske reaktionsstyrker i Djibouti. Formålet med øvelsen var at evaluere, hvorvidt reaktionsbrigaden kunne honorere kravene til den såkaldte ”indledende operativ kapacitet” i overensstemmelse med de Østafrikanske Reaktionsstyrkers Koordinationsmekanismes (EASBRICOM) Strategiske Udviklingsplan.
 
De nordiske lande støttede øvelsen med rådgivning fra nordiske officerer og søtransport af afrikanske køretøjer og materiel. Den efterfølgende evaluering viste, at reaktionsstyrken kunne leve op til kravet, hvilket i høj grad kan tilskrives den støtte, som blev ydet af de nordiske lande. Den Østafrikanske Reaktionsstyrkes Koordinationsmekanisme har hermed fået et godt udgangspunkt for det videre arbejde frem mod fuld operativ kapacitet, der skal opnås senest i 2015.