Flyene skal således også anvendes til transport af ministre og deres delegationer i forbindelse med udenlandsbesøg, fx NATO- og EU-møder.

 

Tiden i luften bruges til den afsluttende forberedelse forud for det konkrete besøg eller møde. Der er dermed tale om et flyvende kontor og mødelokale, som giver mulighed for at arbejde uforstyrret. Anvendelsen af flyvevåbnet i forbindelse med danske ministres deltagelse i møder af den omhandlede karakter medvirker tillige generelt til en øget fleksibilitet for ministrene og deres delegationer.
 

I forbindelse med det netop afholdte NATO-møde i Strasbourg har flyvevåbnet derfor transporteret statsministeren og hans delegation til Strasbourg i et af forsvarets Challengerfly.
 
Da de øvrige Challengerfly var på værksted indchartrede flyvevåbnet et erstatningsfly til at transportere udenrigsministeren, forsvarsministeren samt departementschefer og den resterende del af respektive ministres delegation, i alt 14 personer svarende til flyets kapacitet.
 
Forsvarsministeren returnerede til Danmark lørdag med det indchartrede fly. Statsministeren, som efter planen skulle være fløjet videre til Prag lørdag med Challengerflyet sammen med udenrigsministeren og herefter til Istanbul, måtte efter sin udnævnelse til ny NATO-generalsekretær ændre planer og fløj derfor med forsvarsministeren til Danmark.
 
Udenrigsministeren fløj derfor uden statsministeren til Prag med Challengerflyet. Efter at have sat udenrigsministeren og dele af hans delegation af i Prag returnerede flyet til Danmark samme aften med den resterende del af delegationen. Udenrigsministeren fløj efter mødet i Prag til Danmark med kommercielt fly.
 
Udgifterne til flyvning med Challengerflyet beløber sig til ca. 144.000 kr. og afholdes af Statsministeriet. Udgifterne til flyvning med det af forsvaret indchartrede fly beløber sig til ca. 173.000 kr. og afholdes af forsvaret.