Aftalen angiver bl.a. principperne for indgåelse af aftaler om mere konkrete samarbejdsprojekter, herunder aftale om uddannelse, deltagelse i internationalt beredskabssamarbejde mv.