I Holmens Kirke i København holdes der mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste, og på Christiansborg Slotsplads er der parade for de soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år. Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for det seneste års udsendte på Christiansborg Ridebane.

De faldne mindes
Foruden pårørende deltager det officielle Danmark med repræsentanter fra kongehus, Folketinget og ministre i spidsen under mindegudstjenesten i Holmens Kirke. Hærprovst Ole Brehm Jensen prædiker, og samtlige navne på faldne i international tjeneste siden 1956 læses op. Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale under mindegudstjenesten.

Parade på Slotspladsen
Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. Soldater, hjemmeværns- og beredskabsfolk, der har været udsendt i det forgangne år, vil være opstillet til parade sammen med et æreskommando fra Den Kongelige Livgarde. Bl.a. forsvarsminister Søren Gade taler til paraden.

Folketinget vært ved reception
Folketinget er vært ved en reception for Danmarks udsendte, pårørende til dræbte udsendte danskere og Folketingets medlemmer m.fl. på Ridebanen ved Christiansborg.