NATO har til støtte for den internationale indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn iværksat Operation Ocean Shield og har i forbindelse hermed besluttet, at NATO’s to stående flådestyrker skiftevis skal indgå i operationen i 2010.

Danmark har tilmeldt et kommandoskib samt stab til ledelse af Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i perioden fra ultimo januar 2010 og et år frem.

For at det danske bidrag til SNMG1 skal kunne deltage i NATO’s anti-piraterioperation, har Folketinget den 17. december 2009 vedtaget B59 om et dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 102 stemmer for og ingen imod.
 
Bidraget består af et støtteskib af ABSALON-klassen inkl. helikopter og maritim indsatsenhed, et nationalt dansk logistisk element, styrkechef med en stab, evt. midlertidig tilgang af et antal specialister, i alt op til ca. 180 personer. Bidraget indsættes som udgangspunkt for to perioder, forventeligt startende med perioden ultimo januar 2010 til medio marts 2010 samt i perioden august 2010 til december 2010. Støtteskibet ABSALON er planlagt til at afgå Frederikshavn den 5. januar 2010.

Læs mere om udsendelsen af det danske bidrag på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.