Under besøget vil Gade og Hutton blandt andet få lejlighed til at drøfte den fælles indsats i Afghanistan, hvor de danske og britiske soldater arbejder tæt sammen i Helmand. Der vil også blive tid til at drøfte NATO’s fortsatte moderniseringsproces, ligesom der vil blive lejlighed til at se frem mod NATO’s jubilæumstopmøde, der finder sted blot en uges tid efter Huttons besøg.
 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med besøget:
 
”Jeg har længe set frem til dette besøg, der i øvrigt bliver det første, længerevarende møde med min britiske kollega, John Hutton, siden han blev udpeget som forsvarsminister. Det er en nær allieret, der besøger København.
 
Jeg nærer den allerstørste respekt for de britiske soldater, der side om side med vores danske soldater er med til at skabe forudsætningerne for genopbygningen i Afghanistan. Ved talrige lejligheder har jeg haft mulighed for på nærmeste hold at se, hvilken forskel de britiske og danske soldater sammen gør i Helmand. Deres evne til samarbejde og skabe resultater kalder på respekt og er til stor inspiration.”