Forsvarsminister Søren Gade deltog den 28. september i et uformelt EU-forsvarsminister-møde i Göteborg, hvor det svenske EU-formandskab bl.a. havde sat maritim overvågning på dagsorden. EU’s forsvarsministre fik i forbindelse med mødet en praktisk demonstration af SUCBAS samarbejdet (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea), som Danmark også deltager i.

Søren Gade udtaler i forbindelse med mødet: ”Jeg er glad for, at Sverige har sat maritim overvågning på dagsorden, og at man fremhæver SUCBAS som et godt eksempel. SUCBAS handler om at få mest muligt ud af eksisterende systemer gennem pragmatisk samarbejde og informationsudveksling mellem landene i Østersøområdet. Gennem samarbejde kan vi således opnå større sikkerhed i Østersøen.”

Gennem SUCBAS kan landene omkring Østersøen udveksle oplysninger til støtte for bl.a. navigationssikkerheden, redningsberedskabet, havmiljøindsatsen, og bekæmpelse af illegale aktiviteter til søs.

Det svenske formandskab vil nu - efter den positive modtagelse på mødet i Göteborg - nærmere sondere, hvordan man i EU-regi vil kunne bruge erfaringerne fra SUCBAS.