Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 24. juni 2009 indgået aftale om Forsvarets ordning for perioden fra og med 2010 til og med 2014.

Den nye aftale betyder bl.a., at bevillingen til forsvaret styrkes med 600 mio. kr. årligt i perioden.

Udover denne merbevilling etableres en sikkerhedspulje på 500 mio. kr. til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
"Jeg er meget tilfreds med den historisk brede politiske opbakning til forsvaret. Det er positivt for forsvaret og især for forsvarets medarbejdere og deres pårørende. Samtidig er den med til at sikre den nødvendige stabilitet, efter en periode præget af store omvæltninger i forsvaret.

Jeg er samtidig stolt over, at vi for første gang siden den Kolde Krig har opnået bred politisk enighed om en forøgelse af forsvarsbudgettet. Det har været afgørende for mig, at vi med dette forlig sikrer flere midler til forsvarets virksomhed, herunder ikke mindst til at støtte og beskytte de unge mænd og kvinder, vi udsender i internationale operationer.

Jeg vil gerne rose mine kollegaer fra forligspartierne for at udvise stor ansvarlighed i forbindelse med forhandlingerne og anerkende den store politiske vilje til at nå frem til et kompromis henover midten af dansk politik."


 Forsvarsforlig 2010-2014 inkl. bilag

 Defence Agreement 2010-2014 (English version)