Forsvarsministeren besøger i disse dage det danske personel om bord på inspektionsskibet THETIS, som i 2009 fungerer som kommandoskib for Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1).

Forsvarsministeren skal først og fremmest mødes med THETIS’ besætning samt staben, som varetager kommandoen. Det sker, mens minerydningsgruppen opholder sig i den spanske havneby Vigo.

Forsvarsministeren vil under besøget få mulighed for at opleve de operationelle forhold for styrken på tæt hold, ligesom han får lejlighed til at takke det danske personel for deres indsats.

Danmark overtog den 13. januar i år ledelsen af minerydningsgruppen, som består af omkring seks minerydningsenheder fra en række NATO-medlemslande. Minerydningsstyrkens opgave er blandt andet at rydde miner og torpedoer fra 2. Verdenskrig.

Herudover har minerydningsstyrken i 2009 deltaget i en række øvelser med andre flådestyrker. Styrken har indtil videre blandt andet opereret i Middelhavet, Østersøen og Nordsøen.

Danmark overdrager ledelsen af SNMCMG1 til Polen i januar 2010.