Forsvarsminister Søren Gade besøger i disse dage Israel. Under sit besøg vil forsvarsministeren afholde samtaler med den israelske vice-premierminister og forsvarsminister, Ehud Barak, og blandt andet diskutere sikkerhedssituationen i regionen.

Søren Gade vil endvidere blive orienteret om den israelske veteranpolitik, og mandag eftermiddag besøger forsvarsministeren et israelsk rehabiliteringscenter for at få et førstehåndsindtryk af de israelske tiltag over for veteraner - især de, der er kommet til skade efter kamphandlinger.

Mandag besøger forsvarsministeren desuden en israelsk brigade for at få forevist israelske beskyttelsesforanstaltninger mod vejsidebomber. I samme forbindelse aflægger han besøg hos to israelske virksomheder, som begge arbejder med beskyttelsesmateriel såsom overvågningssystemer til beskyttelse af militære lejre og udstyr, der kan opdage sprængladninger.

Tirsdag formiddag byder programmet på besøg hos UNTSO – United Nation Truce Supervision Organisation – som er FN’s første fredsbevarende operation oprettet i 1948.
Søren Gade har selv været udsendt som FN-observatør i missionen i 1990-91 og vil benytte lejligheden til at hilse på de nuværende danske observatører og stabsofficerer samt møde UNTSO-chefen, generalmajor Robert Mood fra Norge. Danmark har i alt 11 officerer udstationeret ved UNTSO.