Forsvarsminister Søren Gade har i de seneste dage besøgt de danske soldater i Kosovo. Desuden er det blevet til et møde med den franske chef for Multinational Task Force Nord, der har kommandoen over de danske soldater i Kosovo. Endvidere mødte forsvarsministeren chefen for KFOR og diskuterede fremtidsudsigterne for NATO’s fortsatte tilstedeværelse i Kosovo. Det er forventningen, at NATO og dermed også Danmark reducerer antallet af soldater i Kosovo i løbet af 2010.

Forsvarsministeren har under sit besøg endnu engang oplevet soldaternes operations- og levevilkår på tæt hold, ligesom han fik lejlighed til at tale med soldaterne om deres oplevelser samt takke dem for deres indsats. Ministeren besvarede også spørgsmål fra soldaterne angående det netop indgåede forsvarsforlig.

Endelig fik han mulighed for at opleve, hvordan soldaternes indsats bidrager til den fortsat positive udvikling i Kosovo.

Der er for tiden cirka 320 danske soldater ved KFOR i Kosovo.

Forsvarsministeren rejser nu til York i England, hvor han i dag og i morgen vil besøge det sundhedsfaglige personel (100 personer), der i øjeblikket er i gang med den afsluttende træning. Dette personel skal fra medio juli udsendes til Afghanistan, hvor de frem til medio oktober skal bemande felthospitalet i Camp Bastion i Helmand-provinsen.