Ved NATO’s forsvarsministermøde i Bruxelles den 11. – 12. juni vil Alliancens forsvarsministre mødes for at drøfte de vigtigste spørgsmål på NATO’s dagsorden. Operationen i Afghanistan står øverst på dagsordenen, men også NATO’s videre indsats i Kosovo og NATO’s engagement i pirateribekæmpelsen er på dagsordenen. I forbindelse med mødet vil der også være en seance med alle de bidragydende lande i Afghanistan samt FN og EU. Endvidere vil der også blive holdt møde med NATO’s partnere i EAPC (Euro Atlantic Partnership Council).

 

Mødet vil udgøre rammen for afsløringen af en mindesten for soldater, faldne i NATO’s operationer. Mindestenen er rejst efter forslag af Søren Gade, og er skænket af Danmark. Den er fremstillet af dansk granit fra Paradisbakkerne på Bornholm og får en central placering umiddelbart foran indgangen til NATO-hovedkvarteret. Stenen afsløres ved en ceremoni fredag den 12. juni 2009.

 

Også moderniseringen af NATO vil være et emne på mødet. En central drøftelse her vil være, hvordan NATO’s udrykningsstyrke kan forbedres (NATO Response Force). Styrken skal være anvendelig og fleksibel, uden dog at trække unødige ressourcer fra de operationer, som NATO er engageret i. Forsvarsministrene vil også få mulighed for at høre mere om generalsekretærens arbejde med at modernisere de interne arbejdsprocesser og strukturer i NATO’s hovedkvarter. Ministrene vil blandt andre emner også skulle drøfte Alliancens samlede evne til at udføre langsigtet forsvarsplanlægning og behovet for at modernisere disse processer.