Forsvarsministeren besøger i disse dage ABSALON, mens skibet opholder sig i Adenbugten.  Danmark har siden 29. august 2008 deltaget i Task Force 150 og efterfølgende Task Force 151 med støtteskibet ABSALON, inkl. helikopter. Derudover har Søværnets Taktiske Stab i perioden fra 15. september 2008 til 13. januar 2009 ledet Task Force 150.

 

Bekæmpelse af pirateri er en international opgave, som Danmark har en interesse i at bidrage til, da Danmark er en stor søfartsnation. Under udsendelsen har ABSALON og dets besætning direkte og indirekte medvirket til at afværge en række piratangreb under patruljering i Adenbugten.

 

Forsvarsministeren skal først og fremmest møde og sejle med besætningen om bord på ABSALON. På den måde vil ministeren få lejlighed til at takke besætningen for deres indsats og opleve de operationelle forhold på missionen på nærmeste hold.

 

Forsvarsministeren udtaler: ”Jeg er stolt af den indsats ABSALON og besætningerne har gjort for at styrke den maritime sikkerhed omkring Afrikas Horn. Det gælder også Søværnets Taktiske Stab, som i en firemåneders periode ledte Task Force 150. Danmark har med ABSALON’s tilstedeværelse gjort en forskel og været med til at sætte bekæmpelse af pirateri på den internationale dagsorden. Indsatsen er ikke mindst af stor betydning for de danske søfolk, der færdes i området”. 

 

ABSALON fortsætter sin indsats til styrkelsen af den maritime sikkerhed omkring Afrikas Horn frem til omkring 1. april 2009.