Med besøget ved de danske styrker i Kosovo får forsvarsministeren endnu en gang lejlighed til at opleve soldaternes vilkår på tæt hold. Samtidig får han mulighed for at tale med soldaterne om deres oplevelser og takke dem for deres indsats. På rejsen med forsvarsministeren deltager desuden formand for Forsvarsudvalget, Hans Christian Thoning og formand for Folketingets udenrigspolitiske nævn, Gitte Lillelund Bech.

Udover at møde de danske soldater gennemfører forsvarsministeren og repræsentanterne fra Forsvarsudvalget møder med den tyske chef for NATO’s styrker i Kosovo, den franske chef for Multinational Task Force Nord, der har kommandoen over de danske soldater i Kosovo samt næstkommanderende for EU’s mission i Kosovo, EULEX.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med besøget: ”I Danmark hører vi mest om de danske soldater i Afghanistan, men det betyder ikke, at missionen i Kosovo er mindre vigtig. NATO’s indsats i Kosovo har været en succes, og den succes kan tilskrives den store indsats, som blandt andre de danske soldater har ydet gennem 10 år. Det er jeg meget stolt af.”

KFOR blev etableret i 1999. Danske styrker var med fra starten, og siden har 21 hold soldater været udsendt til KFOR. Fra februar 2010 (Hold 22) reduceres den danske styrke i Kosovo fra ca. 300 til mellem 150 og 180 soldater. I forbindelse med reduktionen lukker den danske lejr, Camp Olaf Rye. De danske soldater vil fremover blive indkvarteret sammen med de franske styrker. Reduktionen af den danske styrke sker som en del af NATO’s samlede strategi for Balkan.