Her har ministeren haft lejlighed til at møde de cirka 50 danske soldater fra flyvevåbnet, som varetager NATO’s suverænitetshævdelse af luftrummet over Island.

 

Ud over at besøge de danske soldater mødtes ministeren med bl.a. Director of the Iceland Defence Agency Ellisif Tinna Vidisdottir, udenrigsminister Össur Skarphéðinsson, justitsminister Ragna Árnadóttir og chefen for den islandske kystvagt Georg Lárusson samt den danske ambassadør på Island Lasse M. Reimann.

 

Under møderne blev der udtrykt anerkendelse af Danmarks støtte til Island og de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik indblik i den svære økonomiske situation, som Island er i.

 

I forbindelse med besøget udtaler Søren Gade:

 

”Jeg er som forsvarsminister stolt på Danmarks vegne over, at danske F-16 kampfly her og nu hævder suveræniteten i luftrummet over ikke mindre end fem ud af NATO’s 26 medlemslande, nemlig de tre baltiske lande, Island og Danmark.
 
Samtidig er finder jeg det utrolig glædeligt, at Danmark med sine kampfly kan bidrage til sikkerhed og suverænitetshævdelse for NATO lande, som ikke har kapaciteten til at varetage opgaven selv. Udsendelsen af vores F-16 styrkebidrag til Island og Baltikum viser selvsagt dansk solidaritet i NATO, samt vores villighed til at bære fælles byrder i Alliancen.”