Forsvarsminister Søren Gade besøgte de danske soldater i Kosovo i perioden 5. til 6. februar 2009. Her fik ministeren lejlighed til at møde de cirka 310 danske soldater, der indgår i NATOs operation i Kosovo (KFOR). KFORs opgave er at etablere sikre omgivelser for Kosovos befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.
 
Ud over at besøge de danske soldater mødtes forsvarsministeren med chefen for MNTF-N, brigadegeneral Philippe Bras, Frankrig. På mødet var hovedpunkterne den politiske udvikling i Kosovo, KFORs fremtid samt sikkerhedssituationen.

Under mødet blev der udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren fik et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo.

I forbindelse med besøget udtaler forsvarsministeren:

”Det er opløftende at se, hvor engageret og godt vores soldater udfører deres opgaver i Kosovo og dermed er med til at sikre en fortsat fredelige udvikling i Kosovo, som danske soldater i snart mange år har arbejdet for. Det er ikke ensbetydende med, at opgaven er fuldført, men jeg forlader regionen med yderst positive indtryk”.