For den enkelte udsendte vil tillægget stige mellem 1200 kroner og 2400 kroner om måneden – afhængigt af den udsendtes grad.

Det samlede udetillægslignende tillæg, der er skattefrit, vil herefter være på mellem ca. 11.000 kroner og 17.800 kroner om måneden.

 

Tillægget forhøjes med virkning fra den 1. december 2008.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med forhøjelsen af det udetillægslignende tillæg:

 

”Vi har i regeringen i dag besluttet at hæve soldaternes udetillæg med mellem 1200 og 2400 kroner om måneden skattefrit – og det er jeg meget glad for. Vores soldater, der udsendes til verdens brændpunkter, yder en enestående og vigtig indsats under farlige og vanskelige vilkår til gavn for Danmark. Spørgsmålet om aflønning af vores udsendte soldater har da også været et centralt tema i mine løbende drøftelser med John Dyrby og de øvrige forligsordførere. Forhøjelsen af udetillægget ligestiller nu på dette område forsvarets personel med Udenrigsministeriets udsendte.”