Den 28. september deltager Søren Gade ved EU-forsvarsministermøde i Göteborg. Det er første gang EU’s forsvarsministre mødes under det igangværende svenske EU- formandskab. Forsvarsministrene skal bl.a. drøfte muligheder for bedre maritim overvågning, EU-landenes kampgrupper samt de to igangværende militære operationer i Bosnien-Hercegovina og ud for Somalias kyst. Der er desuden lagt op til en drøftelse af, hvorledes man kan skabe bedre sammenhæng mellem EU’s civile og militære krisestyringværktøjer (fx transport, kommunikationsudstyr og sundhedstjeneste).
 
Det svenske formandskab vil i forbindelse med mødet vise en demonstration af SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea), der er et samarbejde om maritim overvågning blandt Østersølandene. Samarbejdet medvirker til at hæve den maritime sikkerhed, forebygge maritim kriminalitet og spare ressourcer i de deltagende lande. Danmark deltager i SUCBAS samarbejdet ved Søværnets Operative Kommando.

 

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i EU’s militære operationer eller i EU’s militære kapacitetsudvikling.