Hensigten med det nordiske ministermøde er at mødes for første gang og drøfte mulighederne for et styrket beredskabssamarbejde mellem de nordiske lande. Mulighederne for et udvidet samarbejde inden for øvelser og uddannelse, samt anvendelse af blandt andet kriseinfo.dk vil indgå i drøftelserne.

 

Der vil efter mødet blive udsendt en fælleserklæring med samarbejdsområder.

 

Det Nordiske Ministermøde forventes fremover afholdt en gang årligt med skiftende værtskab blandt de deltagende lande.