Forsvarsminister Søren Gade deltager den 12. – 13. maj 2009 i nordisk forsvarsministermøde i Kotka i Finland. Her vil Søren Gade sammen med sine nordiske kolleger drøfte det nordiske forsvarssamarbejde, der i år ledes af Finland efter, at Danmark i 2008 varetog formandskabet.

Forsvarsministrene forventes blandt andet at drøfte mulighederne for en yderligere styrkelse af samarbejdet, der i de seneste år har været karakteriseret ved en positiv udvikling. Det har blandt andet givet sig udslag i det nordiske forsvarssamarbejde i Østafrika, hvor de nordiske landes bidrag til kapacitetsopbygning har til formål at gøre afrikanerne bedre rustet til selv at håndtere de mange udfordringer mod sikkerheden på kontinentet.