På det nordiske forsvarsministermøde vil ministrene drøfte etableringen af og perspektiverne for den nye nordiske samarbejdsstruktur, der er en følge af det udvidede og styrkede nordiske forsvarssamarbejde. Mødet vil ligeledes være god anledning for ministrene til at drøfte perspektiverne for det tætte nordiske samarbejde til støtte for opbygning af forsvarskapaciteter i Østafrika.

På det nordisk/baltiske møde forventes drøftelserne blandt andet at omhandle Afghanistan, finanskrisens betydning for landenes forsvar samt de nordiske og baltiske landes samarbejde om støtte til forsvarsreformer på blandt andet Balkan.