På mødet forventes NATO’s forsvarsministre især at drøfte operationen i Afghanistan og den finansielle krises implikationer for landendes forsvar og for NATO.

Der er også planlagt et møde i kredsen af troppebidragydende nationer til operationen i Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) med deltagelse af den afghanske forsvarsminister, FN’s særlige repræsentant i Afghanistan (Kai Eide) og EU’s Høje Repræsentant (Solana).