Farvandsvæsenet – som hører under Forsvarsministeriet – overdrager fyret til Skov og Naturstyrelsen, som hører under Miljøministeriet. Fyrtårnet vil stadig oplyse Vesterhavet og bidrage til sikkerheden for de søfarende i området.

 

Nr. Lyngvig Fyr er blevet automatiseret, og Farvandsvæsenet har derfor ikke længere behov for bygningerne omkring fyrtårnet, som tidligere blandt andet har huset fyrmesteren. Farvandsvæsenet vil efter overdragelsen til Skov og Naturstyrelsen fortsat have adgang til tårnet for at udføre reparationer og anden vedligeholdelse.

 

Skov- og Naturstyrelsen vil anvende fyret som udgangspunkt for naturformidling til offentligheden. Her er den omkringliggende natur med 250 hektar uberørt klithede et godt udgangspunkt. Der er udarbejdet et idéoplæg om et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern kommune om formidlingsaktiviteterne.

 

Forsvarsminister Søren Gade og miljøminister Troels Lund Poulsen udtaler i denne forbindelse: ”Aftalen sikrer øget offentlig adgang til fyret og den unikke natur i området, Aftalen giver dermed et godt grundlag for at formidle den danske natur på en spændende og vedkommende måde til skoleklasser og andre besøgende. Vi håber, at aftalen vil medvirke til, at endnu flere får mulighed for at opleve naturen omkring fyret.”

 

Overdragelsen sker under forudsætning af de bevilligende myndigheders godkendelse. Til det formål vil der hurtigst muligt blive udarbejdet et aktstykke.