H.K.H. Kronprinsessen, Folketingets formand Thor Pedersen og forsvarsminister Søren Gade har netop afsluttet et besøg i Afghanistan. Under deres ophold har de besøgt soldaterne i de danske lejre, hvor de har haft lejlighed til at tale med soldaterne om deres oplevelser og takke dem for deres indsats.

H.K.H. Kronprinsessen, Folketingets formand og forsvarsministeren ankom søndag aften til Camp Bastion i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan. Mandag morgen gik turen videre til den fremskudte base Armadillo og derefter til Price. I begge lejre blev H.K.H. Kronprinsessen, Thor Pedersen og Søren Gade vist rundt og havde lejlighed til at tale med soldaterne, så de fik et indblik i deres operations- og levevilkår. Delegationen returnerede derefter til Camp Bastion, hvor de så nærmere på faciliteterne i lejren og modtog briefinger om den aktuelle situation i Afghanistan. I Camp Bastion aflagde delegationen desuden et besøg på det britisk ledede felthospital, der fra juli til oktober i år var bemandet af dansk personel.

Der er udsendt cirka 750 danske soldater til Afghanistan. Hovedparten er tilknyttet den danske kampgruppe i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.