Forsvarsminister Søren Gade er sammen med de øvrige nordiske ministre med ansvar for beredskabet blevet enige om en fælles erklæring om at styrke det nordiske samarbejde på beredskabsområdet. Det skete, da de nordiske lande mødtes til nordisk ministermøde på Haga Slott i Stockholm den 27. april 2009.

I den netop vedtagne Haga-erklæring giver de nordiske lande støtte til at udvikle det eksisterende samarbejde på beredskabsområdet. Erklæringen angiver en række samarbejdsområder, hvor man er blevet enige om i fællesskab nærmere at undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde, herunder blandt andet indenfor øvelser og uddannelse, CBRN-beredskab, kriseportaler samt anvendelse af frivillige i beredskabet.

Det styrkede samarbejde ses at kunne bidrage til opfølgning af regeringens arbejde med undersøgelse af anvendelse af frivillige. Blandt andet planlægges der afholdt en workshop med deltagelse af beredskabsmyndigheder og frivilligorganisationer med henblik på erfaringsudveksling omkring rekruttering, fastholdelse og anvendelse af frivillige inden for redningsberedskabet.

Nordisk Ministermøde vil blive afholdt to gange årligt - næste gang i Norge.
Haga-erklæringen kan findes her