Eksplosionsulykker på virksomheder, voldsomme orkaner og store oversvømmelser.
 
Myndighedernes indsatser under disse og mange andre eksempler på ulykker og katastrofer kan fra i dag blive sat under lup af et nyetableret uafhængigt evalueringsinstitut, der etableres med sekretariat i Beredskabsstyrelsen. Dets formål er nemlig at evaluere komplekse beredskabsindsatser og indsatser med et usædvanligt forløb, der finder sted i Danmark.

En fast ramme for de tværgående evalueringer

Tværgående evalueringer er ikke et nyt område. Det har gennem en årrække været rutine at gennemføre undersøgelser af større eller usædvanlige beredskabsindsatser. Beredskabsaktørerne har imidlertid ikke haft en fast struktur for hvordan tværgående evalueringer skal håndteres.

Med det nye evalueringsinstitut, der oprettes af forsvarsminister Søren Gade i dag, er der nu skabt en sådan fast ramme for de tværgående evalueringer.
Instituttet kan – udover de tre eksempler, der er nævnt ovenfor – beskæftige sig med indsatserne efter følgende hændelser:

  • Store, enkeltstående hændelser, f.eks. omfattende strømafbrydelser eller industriulykker
  • Flere større hændelser samtidigt, f.eks. terrorhandlinger
  • Mange almindelige hændelser, når større geografiske områder bliver ramt samtidigt, f.eks. orkaner, oversvømmelser eller snestorme
  • Hændelser, som kræver en langvarig indsats, f.eks. olieudslip eller udbrud af smitsomme husdyrsygdomme
  • Hændelser, hvor håndteringen kræver særligt materiel og/eller uddannelse, f.eks. kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare ulykker
  • Til instituttet knyttes tre uafhængige eksperter, der udpeges af forsvarsministeren. De tre eksperter, der udgør instituttets evalueringsgruppe, er
  • Dorte Gyrd-Hansen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og forskningsleder, Dansk Sundhedsinstitut. 
  • Finn Kamper-Jørgensen, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og
  • Henrik Sandbech, direktør for Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

De tre skal sørge for, at evalueringerne udarbejdes på et fagligt og metodisk velfunderet grundlag.
Evalueringsinstituttet er en del af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006.