Beredskabsstyrelsen udgiver i dag ”National Sårbarhedsrapport 2008”. I rapporten kan man læse om flere af de hændelser, som i det forløbne år har præget beredskabsområdet.

Desuden sættes der i temakapitlet ”Effektiv krisestyring kræver planlægning” fokus på krisestyring og helhedsorienteret beredskabsplanlægning.

Temakapitlet henvender sig til alle organisationer, der arbejder med disse emner – både myndigheder og private virksomheder, der driver samfundets kritiske funktioner.