I dagene 19. – 20. februar mødes NATO’s forsvarsministre i den polske by Krakow for at drøfte Alliancens fremtidige udfordringer.
 
Udviklingen i Afghanistan vil stå højest på ministrenes dagsorden. Særligt områder som sikkerheden i landet, det forestående præsidentvalg samt støtte til den afghanske hær og politi vil blive drøftet. NATO’s forsvarsministre vil også have lejlighed til at mødes med de øvrige lande, som deltager i NATO’s mission i Afghanistan. Sammen med disse partnere og repræsentanter fra EU, FN og den afghanske regering vil der blive mulighed for at drøfte, hvorledes den samlede internationale indsats kan forbedres.
 
Ministrene forventes også at drøfte modernisering af NATO. Blandt andet skal ministrene drøfte modernisering af hovedkvarteret i Bruxelles, men også af NATO’s militære hovedkvarterer i USA og Europa. 
 
Afslutningsvis afholdes partnermøder med henholdsvis Ukraine og Georgien.
 
Søren Gade vil blandt andet benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af, at indsatsen i Afghanistan bliver koordineret bedre mellem de forskellige militære og civile aktører. Endvidere vil Søren Gade anføre, at NATO har behov for at forny interne strukturer og processer for bedre at kunne håndtere nutidens og fremtidige udfordringer.