Redegørelsen er primært bagudrettet, men giver samtidigt et overblik over de seneste og kommende initiativer på beredskabsområdet, som regeringen har igangsat med henblik på at tilpasse beredskabet, reducere samfundets sårbarhed og øge beredskabets robusthed til gavn for borgernes sikkerhed.


Regeringens redegørelse om beredskabet for 2008/2009