I den netop offentliggjorte beretning vedrørende kampflyundersøgelsen har Rigsrevisionen stor ros til forsvaret og Forsvarsministeriet. Rigsrevisionen fremhæver således beslutningsgrundlaget vedrørende nye kampfly som væsentligt bedre end ved tidligere materielanskaffelser.
 
Rigsrevisionens ros går desuden på, at hele det økonomiske grundlag behandles i en tværministeriel arbejdsgruppe, hvilket ses som en væsentlig styrke. Forsvarsministeriets brug af ekstern kvalitetssikring, der udføres af Deloitte Business Consulting og Teknologisk Institut i fællesskab, får ligeledes ros fra Rigsrevisionen.
 
Rigsrevisionens undersøgelse af kampflyprocessen er nu afsluttet, hvilket betyder, at der er visse begrænsninger i Rigsrevisionens undersøgelse, henset til at der er tale om en igangværende proces, der endnu ikke er afsluttet. Forsvarsministeriets brug af ekstern kvalitetssikring fortsætter, indtil det samlede beslutningsgrundlag er færdiggjort og er derved fuldstændig.
 
I forbindelse med beretningens offentliggørelse udtaler Søren Gade:
 
”Jeg er naturligvis glad for, at Rigsrevisionen er yderst positive efter at have fulgt processen på tæt hold i ca. 1½ år, men jeg er på ingen måde overrasket. Kampflyprocessen er på mange områder nyskabende og på andre områder trendsættende for fremtidige anskaffelser.
 
Tilbage står nu en færdiggørelse af beslutningsgrundlaget, hvorefter vi kan begynde de politiske forhandlinger. Men inden da skal Forsvarskommissionen lige aflevere sin beretning. Heri vil der være en anbefaling vedrørende det fremtidige behov for nye kampfly. Der vil altså foreligge en politisk afklaring af behovet for nye kampfly, inden beslutningsgrundlaget fremlægges og forhandlingerne starter.
 
Det syntes jeg, er den helt rigtige og logiske korrekte rækkefølge.”