Forsvarsminister Søren Gade har i de seneste dage besøgt de danske soldater i Helmand-provinsen. Besøget gik blandt andet til den fremskudte operationsbase Armadillo, som ligger tæt op ad den grønne zone i Helmand-provinsen i Afghanistan. Forsvarsministeren overnattede natten til lørdag i FOB Armadillo, hvor cirka 170 danske soldater gør tjeneste.

 
Lørdag besøgte ministeren blandt andet felthospitalet i Camp Bastion, hvor det danske personel netop har overtaget ledelsen. Danmark bemander felthospitalet tre måneder frem med cirka 100 læger, sygeplejerske og andet sundhedsfagligt personel.

 
Forsvarsministeren har med besøget endnu engang oplevet soldaternes operations- og levevilkår på tæt hold, ligesom han får lejlighed til at tale med soldaterne om deres oplevelser samt takke dem for deres indsats.

 

Besøget sker efter afslutningen af den store militære operation ”Panterens Klør”, som har haft til formål at mindske Talebans tilstedeværelse og indflydelse i Helmand-provinsen.

 
Der er for tiden cirka 730 danske soldater ved NATO’s International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan, hvoraf hovedparten befinder sig i og omkring byen Gereshk i Helmand provinsen i det sydlige Afghanistan.

 
Soldaterne har til opgave at assistere de lokale myndigheder i Helmand-provinsen i udbredelsen af deres autoritet til hele provinsen samt opbygge deres kapacitet til myndighedsudøvelse.  Overordnet set skal alle operationerne bidrage direkte til at understøtte stabilisering og udvikling af provinsen civilt, politisk, økonomisk og socialt. Indsatsen sker derfor i tæt samarbejde med de lokale afghanske myndigheder samt Udenrigsministeriets civilrådgivere.