Spørgsmål 1:
Udenrigsminister Per Stig Møller har sagt, at der skabes en ny talebaner for hver gang man taler om konkrete tilbagetrækningstidspunkter. Nu hvor regeringen har fremsat konkrete forslag til tilbagetrækningstidspunkter, hvor mange talebanere mener Søren Gade regeringens konkrete planer om tilbagetrækning afføder?

Svar på spørgsmål 1:
Regeringen har ikke fremsat konkrete forslag til tilbagetrækningstidspunkter. Regeringen har, sammen med Socialdemokratiet, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti, vedtaget en strategi, hvis mål er, at Danmark ultimo 2012 har bidraget til at skabe forudsætninger for at:

De afghanske sikkerhedsstyrker selvstændigt kan gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen Helmand og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse.
Der generelt kan gennemføres langsigtede udviklings- og genopbygningsprojekter i de dele af provinsen, som de afghanske sikkerhedsstyrker har ansvaret for at kontrollere.
Et flertal i befolkningen i Helmand generelt støtter myndighederne og kun et lille mindretal er påvirkelig for intimidering fra Taliban og de øvrige oprørs- og terrorgrupper.

Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats ændres og på sigt reduceres.

Spørgsmål 2:
Er det præsident Barack Obama eller socialdemokraternes leder Helle
Thorning, der har fået regeringen til at rette ind i forhold til helt konkrete exit-strategier?

Svar på spørgsmål 2:
Som nævnt ovenfor er det den - sammen med blandt andet Socialdemokratiet - vedtagne plan at overdrage sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker og reducere den danske militære indsats.
Hvordan det præcist skal gøres, herunder set i lyset af de amerikanske udmeldinger, vil blive drøftet med forligspartierne meget snart.

Spørgsmål 3:
Helle Thorning blev jo blæst ud af banen af regeringen, da hun for en uge siden ville have konkrete datoer man skulle arbejde hen imod i forhold til tilbagetrækning. Hvorfor er forsvarsministeren pludselig ikke længere så stor modstander af den socialdemokratiske strategi?

Svar på spørgsmål 3:
Mig bekendt har Socialdemokratiet ikke på noget tidspunkt sat dato på en tilbagetrækning fra Afghanistan. Socialdemokratiet har alene ønsket at sætte dato på overdragelse af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker.

Afslutningsvis skal det slås fast, at en exit strategi, som vi allerede har og som er vedtaget i kredsen af partier bag Afghanistan-indsatsen, ikke er det samme som en exit-dato.