Anders Fogh Rasmussen blev som bekendt den 6. april 2009 fløjet fra Tyrkiet til Danmark i et af flyvevåbnets Challenger-fly.

 

Forsvaret har i forbindelse med sin besvarelse af journalistens henvendelse oplyst, ”at flyvevåbnets F-16 afvisningsberedskab den 6. april 2009 gennemførte et ”intercept” i forbindelse med flyvningen med Challenger-flyet jf. ovenfor. Flyvningen med F-16 fra afvisningsberedskabet blev gennemført som en træningsmission. Flyvevåbnet søger at udnytte alle muligheder for at træne afvisningsberedskabet ved indsættelse mod danske militærfly, herunder også Challenger-fly, hvor medlemmer af Kongehuset, ministre mfl. er passagerer. Man træner ved disse flyvninger bl.a. evnen til at håndhæve suverænitet i dansk luftrum ved hurtig identifikation af ”fremmede” luftfartøjer, at foretage visuel inspektion af luftfartøjer i nød samt formationstræning mv.”

 

Forsvaret har afslutningsvis over for journalisten bemærket, at formålet med den omtalte indsættelse af F-16 flyene den 6. april 2009 var at træne afvisningsberedskabet og ikke at gennemføre en ”eskortering” af Anders Fogh Rasmussen.”