” Jeg tilfreds med, at det nu er afklaret, hvem der videregav den arabiske oversættelse til B.T. Forsvarskommandoen har oplyst, at den pågældende er sendt hjem, og at sagen er overdraget til auditørkorpset med henblik på videre efterforskning.

Jeg er naturligvis dybt oprørt og chokeret over hele denne sag, hvor chefer i forsvaret har foretaget sig gerninger, og derefter har talt usandt for at dække over disse. Jeg afventer nu en nærmere redegørelse fra forsvarschefen, ligesom auditørkorpsets efterforskning vil kunne medvirke til at kaste yderligere lys over denne groteske sag.”