Mange husker med gru folkemordet i Rwanda i 1994, hvor ca. 800.000 civile blev dræbt uden at nogen greb ind. De efterfølgende kampe i Rwanda og i Zaire/Den Demokratiske Republik Congo (DRC) medførte endnu flere dræbte og sårede, samt store flygtningestrømme. Afrika har gennem African Union (AU) og underliggende regioner sat sig for, at noget tilsvarende ikke må ske igen. Et af midlerne er oprettelsen af hurtige udrykningsstyrker (Rapid Deployable Capabilities (RDC-er)) på ca. 1500-2500 soldater og civile til rådighed for bl.a. AU, så der tidligt kan gribes ind i væbnede konflikter. RDC-erne skal også kunne indsættes til at imødegå virkningerne fra naturkatastrofer og skal indeholde civile eksperter og politi.
 
I Østafrika ønskes der oprettet mindst tre RDC-er, som på skift kan være på højt beredskab. Det er et tiltag, som kræver en betydelig indsats i form af ressourcer, ligesom det er vigtigt at trække på erfaringer fra andre regioner, bl.a. Norden.
 
På denne baggrund har Østafrika (EASBRICOM) og Rwanda anmodet om nordisk støtte til opbygning af en RDC i Rwanda. Mhp at skabe det fornødne grundlag for beslutningsprocessen i de nordiske lande gennemførte et nordisk hold på 8 officerer fra Sverige, Norge, Finland og Danmark et fact finding besøg til Rwanda i perioden 21 – 26 marts 2010. Holdet blev fint modtaget og havde lejlighed til at gennemføre åbne drøftelser med ledende officerer og bese lokaliteter rundt om i landet. Holdets læge havde desuden mulighed for at besøge civile hospitaler og klinikker mhp at vurdere kapaciteten ifm eventuelle senere nordiske deployeringer af nordiske rådgivere m.fl.
 
Rwanda har i forvejen ca. 3.500 soldater og politi udsendt med FN til især Darfur/Sudan. Indtrykket fra det nordiske besøg blev da også, at Rwanda synes målsat på at bidrage aktivt til fred og stabilitet på kontinentet bl.a. med baggrund i landets egen historie. Det nordiske holds iagttagelser og konklusioner fra Rwanda-besøget vil i de kommende måneder indgå i de nordiske overvejelser om fremtidig støtte til afrikansk kapacitetsopbygning.