Der er mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået aftale om at forlænge den nuværende aftale om redningsberedskabet til også at gælde i 2011. Aftalen indebærer, at redningsberedskabets opgaveløsning fortsætter stort set uændret i 2011.

 
Partierne bag aftalen er enige om, at der bør indgås en ny flerårig aftale om redningsberedskabet inden udgangen af 2011. Tiden indtil da vil blive brugt på at analysere redningsberedskabets opgaver og den fremtidige opgaveløsning.

 
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler i den forbindelse:

 
”Jeg er glad for, at vi i forligskredsen har aftalt at forlænge aftalen om redningsberedskabet, så den også gælder for 2011. Dermed kan vi fastholde det robuste redningsberedskab, som vi har i dag. Jeg er også glad for, at der er bred opbakning til, at vi inden udgangen af 2011 kan indgå en ny flerårig aftale for redningsberedskabet. Tiden indtil da vil blive brugt på at skabe et godt grundlag for en sådan aftale.”