NATO’s Operation Ocean Shield 
NATO har til støtte for den internationale indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn iværksat Operation Ocean Shield.
 

I perioden fra 5. august til primo december 2010 bidrager Danmark med støtteskibet ESBERN SNARE, inkl. helikopter. Herudover varetager en dansk styrkechef ledelsen af operationen i samme periode.
 

Det danske bidrags deltagelse i NATO’s Operation Ocean Shield er en del af Danmarks deltagelse i NATO’s Stående Flådestyrke Gruppe 1, idet NATO har besluttet, at NATO’s to stående flådestyrker skiftevis skal indgå i operationen i 2010.


Skal forhindre pirateri ved Afrikas Horn

Formålet med Operation Ocean Shield er at gennemføre antipiraterioperationer til søs og indgå i den koordinerede indsats mod pirateri i farvandet ved Afrikas Horn.
 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler i forbindelse med deltagelsen i Operation Ocean Shield:
 

”Det glæder mig, at et dansk flådefartøj igen vil indgå i den internationale indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn, og at Danmark udover støtteskibet ESBERN SNARE også bidrager med en styrkechef til at varetage ledelsen af Operation Ocean Shield. Jeg er sikker på, at det danske bidrag igen vil gøre en forskel og bidrage til at forbedre den maritime sikkerhed i operationsområdet.”


Tidligere deltagelse

På baggrund af folketingsbeslutning B 59 af 17. december 2009 deltog Danmark for første gang i NATO’s antipiraterioperation i perioden 25. januar 2010 til 12. marts 2010.