Rådsmødet er det første Udenrigsrådsmøde i forsvarsministerformat, idet mødet afholdes adskilt fra mødet i udenrigsministerformat den 13. december. Mødets fokus vil være på militære styrkers evner og formåen – såkaldte kapabiliteter – samt på samarbejde for at undgå overlap og ressourcespild.

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i EU’s militære kapabilitetsudvikling.

Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg ser frem til at lytte til mine europæiske kollegers synspunkter. Det er vigtigt at vores relationer og samarbejde styrkes mest muligt – også i en tid med budgetreduktioner. En velsmurt ’EU-maskine’ forudsætter fælles, koordinerede løsninger fra overvejelse til beslutning og fra beslutning til endelig gennemførelse. Vi har alle – også Danmark – en interesse i, at europæiske lande kan blive endnu bedre til at bidrage til internationale operationer.”